Projektowanie i budowa leśnych szkółek kontenerowych

W ostatnich kilku latach zaczynają być stosowane nowe, postępowe metody hodowli sadzonek leśnych w kontenerach. Do podstawowych zalet tych metod należy wyższy uzysk z nasion drzew leśnych, skrócony czas hodowli od wysiewu do wysadzenia w szkółce leśnej, ale przede wszystkim prawie bez strat przyjmowanie się wysadzonych w kontenerach sadzonek leśnych z ziemią, możliwość wydłużenia czasu zalesiania w późnym okresie wiosennym lub letnim, sadzonki nie cierpią na szok z przesadzenia i już w pierwszym roku po zasadzeniu wykazują wyższy przyrost, skraca się czas pielęgnacji kultur aż do czasu ich dojrzałości o jedną trzecią i w ten sposób możliwe jest zaoszczędzenie kosztów ochrony kultur przed niszczeniem przez zwierzęta itd.
Na odwrót, negatywny wpływ ma cena sadzonek z kontenerów, która jest w porównaniu z klasycznymi protokorzeniowymi sadzonkami trochę wyższa. Wyższa cena sadzonek z kontenerów jest spowodowana wysokimi kosztami inwestycji na wybudowanie całej nowej, nowoczesnej technologii.
Pomimo to, jeżeli porównamy koszty zabezpieczenia jednego hektara kultury leśnej z sadzonek protokorzeniowych i z sadzonek z kontenerów, stwierdzimy, że w przypadku zastosowania sadzonek z kontenerów uzyskamy w stadium dojrzałości kultury oszczędność ok. 30% w porównaniu z całkowitymi kosztami w przypadku sadzonek protokorzeniowych.
Z długoterminowego ekonomicznego punktu widzenia hodowla i sadzenie sadzonek z kontenerów jest najkorzystniejszym wariantem odnowy lasu.

Kompletnie wyposażona szkółka leśna do hodowli kontenerowych sadzonek leśnych posiada następujące technologie i urządzenia:

1. Pomieszczenie do przygotowania nasion

W przypadku, kiedy szkółka leśna samodzielnie zapewnia wszelkie nasiona i samodzielnie je przygotowuje do przechowywania lub wysiewu, trzeba mieć wszelką technologię do łuskania, ale przeważnie szkółki leśne ograniczają się do zbioru nasion drzew, ew. krzewów liściastych. W takim przypadku przygotowanie nasion jest stosunkowo proste i łatwe technologicznie. Tylko w przypadku przygotowania żołędzi do wysiewu do skrzynek jest niezbędne, oprócz pławienia żołędzi, przeprowadzenie termoterapii i zaprawianie żołędzi.

2. Długotrwałe i krótkotrwałe przechowywanie nasion, stratyfikacja i skaryfikacja – chłodnie i zamrażarki

Dla zapewnienia wyrównanej krótkotrwałej produkcji sadzonek leśnych wszystkich hodowanych gatunków konieczne jest wytworzenie dostatecznych zasobów nasion drzew leśnych nawet w przypadku, kiedy zakładamy, że nie wszystkie gatunku drzew będą co roku rodzić. W przypadku kontenerowej szkółki leśnej bardziej wskazane jest zapewnienie własnych zamrażarek do zamrażania nasion buku na kilka lat i komory chłodniczej do krótkotrwałego przechowywania nasion niektórych gatunków drzew do stratyfikacji i skaryfikacji. Przede wszystkim stratyfikacja i skaryfikacja nasion wymaga codziennej opieki. Tylko konsekwentna pielęgnacja i przestrzeganie dyscypliny technologicznej wstępnego kiełkowania nasion umożliwia zapewnienie wysokiej jakości hodowanych sadzonek leśnych i maksymalny uzysk z jednego kilograma nasion.

3. Napełnianie skrzynek substratem – linie napełniające

Przed wysiewem trzeba skrzynki napełnić odpowiednim substratem do uprawy konkretnego gatunku drzewa. Napełnianie skrzynek substratem można przeprowadzać ręcznie, owszem nie z najlepszym wynikiem. Lepszym wariantem jest półautomatyczne lub automatyczne napełnianie na specjalnych liniach.

4. Obsiewanie nasion – linie obsiewające

Do skrzynek obsiewamy należycie przygotowane nasiona drzew leśnych ręcznie lub w przypadku mniejszych nasion półautomatycznie lub automatycznie. Do wysiewania półautomatycznego służą różne przyrządy do ułatwienia ręcznego siania, za pomocą których jesteśmy w stanie uzyskać dużą efektywność wysiewu. Istnieją też automatyczne linie do obsiewania, które jednak są opłacalne aż w przypadku dużej produkcji sadzonek z małymi nasionami.

5. Układanie obsianych skrzynek na stalowe palety
Po wysianiu nasion do skrzynek i wykonaniu zasypu skrzynki układa się na stalowe palety, na których są przewożone za pomocą wózka widłowego do tuneli foliowych.

6. Tunele foliowe

W tunelach foliowych są równomiernie rozmieszczane na stalowych paletach tak, aby powierzchnia tunelu była jak najlepiej wykorzystana, aby w nim umieścić jak najwięcej palet i wyprodukowaćmaksymalną liczbę sadzonek na jednostkę powierzchni. W tunelu foliowym sadzonki są hodowane w zależności od gatunku drzew przez różny okres czasu a po stworzeniu prawie idealnych warunków mikroklimatycznych uzyskuje się w pierwszych fazach wzrostu znaczny przyrost.

7. Wewnętrzne nawadnianie portalowe

Przy hodowli kontenerowych sadzonek leśnych w tunelu sfoliowym konieczne jest stosowanie do podlewania nawadniania portalowego, które zapewnia jako jedyne dostateczną i regularną dozę wody w każdej części skrzynki. Jest też konieczne do chłodzenia wnętrza tunelu foliowego przez mglenie oraz do spryskiwania sadzonek leśnych środkami ochrony.

8. Utwardzone powierzchnie na zewnątrz

Po wstępnym odhodowaniu leśnych sadzonek kontenerowych w tunelu foliowym stalowe palety zostają wywiezione wózkiem widłowym z tunelu na odkryte utwardzone powierzchnie wyposażone w zewnętrzne portalowe nawadnianie. Tu ponownie stalowe palety są układane pod nawadnianie portalowe i są hodowane do stanu zdolności do zasadzenia.

9. Zewnętrzne nawadnianie portalowe

Podobnie, jak hodowla sadzonek leśnych w skrzynkach w tunelu foliowym, nawadnianie portalowe trzeba stosować w hodowli na odkrytych powierzchniach do podlewania, spryskiwania lub mglenia.
Do wszystkich urządzeń i narzędzi należy na przykład jeszcze dostateczne źródło wody do podlewania w wymaganej jakości. Dostatecznie wydajna stacja pomp. Wysokiej jakości substraty do wysiewu. Zaawansowane receptury nawożenia. Szczegółowo opisane sposoby stratyfikacji, skaryfikacji i przechowywania nasion przed wysianiem, z uwzględnieniem poszczególnych gatunków drzew itd.

Opracowujemy projekty budowy kontenerowej szkółki leśnej łączni z projektem technologicznym hodowli sadzonek leśnych i przygotowania nasion.
Budujemy kompletne kontenerowe szkółki leśne na zamówienie według zatwierdzonego projektu łącznie z dostawą wszystkich zespołów technologicznych.
.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/