Mostové závlahy vnitřní

Mostová závlaha vnitřní pro kryté pěstební plochy je speciální výrobek sloužící pro nejkvalitnější aplikaci závlahové vody na pěstované kultury ve sklenících, fóliovnících, pod stínidly atd.

Principem mostové závlahy je závlahový most přes celou šíři např. fóliovníku, který koná přímočarý pohyb přes celou délku kryté plochy tam i zpět a aplikuje dávku závlahové vody,

Případně zamlžuje nebo provádí postřik kultur např. fungicidy.

Závlahový most je poháněn motorkem s bezpečným napětím a celý systém je zavěšen ve speciálním profilu ve kterém se přímočaře pohybuje sto až stošedesát centimetrů nad zemí.

Most je výškově stavitelný dle výšky pěstovaných kultur. Závlahový most je osazen speciálními tryskami 3-plety (případně 4-plety), dle přání zákazníka. Na 3-pletu jsou umístěny 3 trysky každá z nichž plní jinou funkci ( závlaha, zamlžování, postřik). Každá tryska je osazena protiúkapovým ventilem, který zamezuje odkapávání vody při poklesu tlaku vody.

Funkce mostové závlahy vnitřní:

1. Závlaha

Může být ovládána ručně, poloautomaticky nebo automaticky. Ručně je ovládána od ovládacího rozvaděče kde můžeme nastavit dobu závlahy v rozmezí 1 – 16-ti pojezdů mostu. Závlaha se po provedení zvoleného časového úseku automaticky vypne. Poloautomaticky lze (dle přání zákazníka) napojit ovládání závlahy přes počítač a ovládat ji centrálně. Automaticky lze naprogramovat závlahy na základě snímání teploty a vlhkosti čidlem umístěným ve fóliovníku. Při zavlažování je možno aplikovat hnojiva, která jsou dávkována dosatronem.

2. Zamlžování

Způsoby ovládání jsou ručně, poloautomaticky nebo automaticky. Systém je podobný jako u závlah. Funkce zamlžování slouží pro ochlazování mikroklimatu ve fóliovníku v letním období kdy je již odvětrání fóliovníku obtížné

3. Postřiky

Ovládání je ruční. Fungicid je přisáván dosatronem z nádoby v přesném koncentračním poměru.

Mostové závlahy vnitřní vyrábíme v různých šířkách (dle přání zákazníka) a dle šířky fóliovníku nebo skleníku. Veškeré kovové součásti jsou žárově zinkovány.

Předností mostových závlah vnitřních je naprosto přesně aplikovaná dávka závlahové vody na jednotku plochy pod vyrovnaným tlakem z minimální výšky nad pěstovaným porostem. Podobně je tomu i u postřiků kdy je díky minimální výšce mostu nad porostem a vyrovnanému tlaku zajištěna aplikace např. fungicidu do celého výškového horizontu pěstovaného porostu.

Mostové závlahy vnitřní jsou vhodné pro úpravy vodního režimu ve všech kulturách, které snášejí dodávku vody shora pěstované ve fóliovnících nebo sklenících. Pro pěstování kultur v kontejnerech a sadbovačích jsou naprostou nutností.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/