Vytápění fóliovníků a skleníků

Vytápění ve fóliovnících případně ve sklenících instalujeme s ohledem na přání zákazníka.

Podle dostupných inženýrských sítí v místě stavby pěstebního tunelu můžeme instalovat vytápění buď na zemní plyn, propan nebo topné oleje. Podle rozměru otápěné plochy, respektivě podle objemu vytápěné kubatury a zvolené teploty pro pěstování produkce instalujeme kotle požadovaného výkonu.

Rozvod teplého vzduchu po fóliovníku probíhá v rukávci přes celou délku fóliovníku, takže otápění probíhá po celé délce fóliovníku rovnoměrně.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/