TUBUS Rýmařov, s.r.o.

TUBUS Rýmařov, s.r.o.


Přední výrobce prostředků pro ochranu lesních sazenic a vinné révy v ČR.

Vytápění fóliovníků a skleníků

Vytápění ve fóliovnících případně ve sklenících instalujeme s ohledem na přání zákazníka.

Podle dostupných inženýrských sítí v místě stavby pěstebního tunelu můžeme instalovat vytápění buď na zemní plyn, propan nebo topné oleje. Podle rozměru otápěné plochy, respektivě podle objemu vytápěné kubatury a zvolené teploty pro pěstování produkce instalujeme kotle požadovaného výkonu.

Rozvod teplého vzduchu po fóliovníku probíhá v rukávci přes celou délku fóliovníku, takže otápění probíhá po celé délce fóliovníku rovnoměrně.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.