Univerzální lesnický sadbovač

Univerzální lesnický sadbovač pro pěstování jehličnatých a listnatých semenáčků a sazenic

Lesnický sadbovač

Sestává z 28 pěstebních buněk. Je vhodný pro pěstování listnatých i jehličnatých lesních sazenic a semenáčků na vzduchovém polštáři.

Rozměry buněk pro pěstování listnatých a jehličnatých sazenic vyhovují požadavkům příslušné ČSN.

Pro listnaté sazenice

Vyhovuje zejména výška 165 mm, kdy nedochází k deformacím kůlového kořene. Listnáče můžeme pěstovat, buď jako semenáčky fk 0,5 + k 0,5 nebo fk 0,5 + k 1 při jarním dopěstování, nebo můžeme do sadbovačů přesazovat semenáčky až do roku 1 + 0 a produkovat obalované sazenice např. 0,5 + 1.

 

Jehličnaté sazenice

BO + MD pěstujeme podobně jako listnáče. U SM je vhodné přesazovat do sadbovače obalovaný semenáček 1 + 0 a dopěstovat 1 až 1,5 roku. Vnitřní stěny buněk jsou opatřeny třemi žebry na každé stěně, což umožňuje správný růst kořenů a zamezuje deformacím.

Sadbovač

Je vyroben z  polyetylénu, který je recyklovatelný, ekologicky nezávadný se zdravotním atestem.

Záruka na trvanlivost sadbovače při správném používání je 8 let.

Sadbovač je stohovatelný, dodávaný na paletách po cca 300 ks.

Sadbovač je odolný vůči běžným teplotám od -25° C až po 110° C ( při jeho desinfekci a krátkodobé expozici této teplotě).


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/