Fóliovníky

Délkově je fóliovník stavěn po dvoumetrových sekcích. Veškeré železné konstrukční prvky jsou žárově zinkovány pro zajištění maximální životnosti.
Typ větracího okna může být různě velký opět dle přání zákazníka, od menšího až po odklápění cca 1/3 plochy střechy pro maximální odvětrání v letních měsících či pro brzké zdřevnatění lesních dřevin v případě pěstování sazenic ve fóliovníku po dobu celé vegetační sezóny. Na fóliovník jsou nataženy dvě fólie mezi které je vháněn pomocí ventilátoru neustále vzduch tak, že mezi fóliemi vzniká vzduchová izolační vrstva. Vzduchová vrstva také napíná fólie tak, že nejsou poškozovány ani nejsilnějšími větry. Vrchní vrstva fólie je stabilizována proti UV záření a životnost fólií je 5 let. Čela fóliovníků je možno zhotovit buď taktéž z dvojité fólie nebo z polykarbonátu.

 

V čele fóliovníku jsou osazeny šoupací vrata, které zamezují tepelným únikům. Velikost vrat přizpůsobíme požadavku zákazníka a jeho mechanizačním prostředkům.

Pro udržování stabilní teploty můžeme osadit fóliovník plynovým teplovzdušným kotlem ze kterého je veden teplý vzduch po celém fóliovníku pomocí fóliového rukávce a volně stéká po stěně fóliovníku k pěstovaným kulturám.

Koordinaci větrání, topení, dofukování dvojité fólie fóliovníku, snímání teploty a vlhkosti ve fóliovníku za účelem docílení stabilních mikroklimatických podmínek ve fóliovníku docílíme instalací řídící jednotky. Tato řídící jednotka ovládá veškeré funkce fóliovníku na základě vyhodnocení hodnot uvnitř (teplota, vlhkost, čas) i vně (déšť, síla větru) fóliovníku.

Vnější hodnoty snímá meteorologická stanice, která je součástí řídící jednotky.

 

 

 

Pro pěstování lesních sazenic v kontejnerech umístěných na železných paletách jejichž manipulaci obstarává mechanizace je nutností zpevnit podlahu fóliovníku navážkou makadamu včetně jeho zhutnění a zaválcování.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/