TUBUS 56,5cm pro ochranu vinné révy

INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA SAZENIC PROTI OKUSU ZVĚŘÍ, BUŘENÍ A VYTLOUKÁNÍ

 • Nabízíme Vám náš výrobek Tubus 56,5 cm.
 • Tubus je vyroben ze speciální dvojité PP fólie světle zelené barvy, která snižuje  účinek UV záření a tím chrání sazenice proti popálení.
 • Tubus 56,5 cm je vhodný zejména pro ochranu sazenic vinné révy.
 • Sazenice je v Tubusu dobře chráněna a rychle odrůstá.
 • Tubus 56,5 cm se rychle nasadí na sazenici bud‘ již složený,nebo se obepne kolem sazenice a potom se zapnou prolisované panty v Tubusu. Prolisovanými úchyty se provleče železná tyč, která se zapíchne do země pro upevnění Tubusu ve svislé poloze. Tím je sazenice chráněná proti negativním činitelům.
 • Po splnění ochranné funkce se Tubus rozepne a může se opětovně použít na jinou sazenici.

VÝHODY

 • zaručujeme dokonalou ochranu proti okusu zvěří a chemickým postřikům
 • zrychlený růst sazenic v tubusu díky příznivějšímu mikroklimatu, nedochází k popálení sazenic
 • použitý materiál snižuje učinky UV záření
 • rychlá instalace tubusu
 • dodávka přímo od výrobce
 • systém rozepínání plastů umožňuje bezeškodné sejmutí a jeho, opětovné použití
 • zapnutý tubus dle návodu nepropustí k chráněné rostlině, žádný postřik
 • sazenice je 100% chráněna

MONTÁŽ TUBUSU

 • Tubus 56,5 cm přeložíme v naznačených místech, pak složíme tak, že výstupky zaklapneme z vnější strany otvoru. Pomyslná pátá stěna tubusu musí být uvnitř tubusu, jinak neplní svoji funkci. Takto připravený Tubus můžeme nasadit na sazenici a upevnit ke kolíku.
 • Systém zapínání dvěma zámky zaručuje dokonalé utěsnění zapnutého Tubusu proti vniknutí postřiků a navíc nezvyšuje pracnost při zapínání, tak jako tomu je u ochran se 3. zámky ( kde je pracnost instalace plastových ochran až o 30% vyšší.)

VYRÁBÍME

 • Výška 56,5 cm, průřez 7,75 x 7,75 cm
 • Zboží je baleno po 50-ti kusech a paletováno
 • Dopravu k odběrateli zajistíme

MULČOVACÍ PLACHETKA

 • jako doplněk k našemu výrobku Tubus dodáváme mulčovací plachetku, která je zhotovena ze stejného materiálu jako tubus (speciální dvojité fólie).
 • plachetka se vkládá na zem pod Tubus a zamezuje jakémukoliv prorůstání plevelů uvnitř Tubusu
 • plachetka ochrání sazenici proti plevelům po celou dobu aplikace plastové ochrany Tubusu
 • mulčovací plachetku vyrábíme v rozměru 12 x 12 cm, s vnitřním průřezem pro nasunutí na sazenici


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/